Hakkımızda

Eğitmenleri Eğitmek

Eğitmenleri eğitmeyi amaçlayan SINIFTA, oyun öğeleri kullanan üç boyutlu bir simülasyon ortamıdır. SINIFTA simülasyonunda, gerçek öğrenci profillerine dayalı yapay zeka etkileşimi ekseninde öğretmenlerin farklı alanlarda eğitilmesi amaçlanır.

Öğretmen, yapay zeka tarafından yönetilen sanal öğrencilerle etkileşim kurarak, gerçek bir sınıf deneyimi yaşamaktadır. Bu etkileşim, sınıftaki öğrenci profilini incelemekten başlar, sınıftaki istenmeyen davranışlara doğru pedagojik yaklaşımı sergilemeye kadar ilerler.

SINIFTA eğitim simülasyonunu kullanan öğretmenler, etkileşim sırasında simülasyon tarafından izlenerek belirlenen performans kriterleri ışığında değerlendirilirler.

  Eğitim Performans Kriterleri
 • Sınıf yönetim becerisi
 • Ders içeriğini teknoloji kullanımı ile destekleme yeteneği
 • Öğrenci profillerini analiz edebilme
 • Sınıf profillerine uygun ders anlatma metodları seçebilme

Bunun yanı sıra simülasyonda eğitim alan öğretmenin ana hedefi, içinde bulunduğu sanal sınıfın Bilgi, Konsantrasyon ve Eğlence değerlerini dengede tutmaktır. Bu sayede simülasyon başında seçeceği konu içeriğini en verimli şekilde sınıftaki öğrencilere aktarır. Eğitim simülasyonuna giriş yapan öğretmeni aşağıdaki gibi bir akış beklemektedir.

  Simülasyon Akışı
 • Uygulamaya giriş
 • Ders konusu seçimi
 • Sanal sınıftaki öğrencilerin profillerinin incelenmesi
 • Ders anlatma metodlarının seçilmesi ve ders planının oluşturulması
 • Sınıf oturma düzeninin seçilmesi
 • İstenmeyen davranışlarla baş etme
 • Dersin bitişi
 • Eğitimin değerlendirilmesi

500x500

500x500

KARMA

SINIFTA eğitim simülasyonu KARMA Projesi Kapsamında geliştirilmiştir. KARMA Projesi, Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin üç boyutlu sanal dünyalar ve karma gerçekliğe dayanan uzaktan eğitim teknolojileri ile eğitilmesini amaçlar.

KARMA, FATİH projesinin etkinliğini ve teknolojik değerini artırmak amacıyla “E-Öğrenme Teknoloji ve Uygulamaları” başlığı altında sıralanan 250 proje arasından TÜBİTAK tarafından seçilerek desteklenen 9 projeden birisidir, ve öğretmen eğitimi alanında çalışmalar yürüten tek projedir.

KARMA bu hedefe, binlerce öğretmenin hizmet-içi ve hizmet-öncesi eğitimini etkin ve eş zamanlı olarak gerçekleştirecek tasarımı ile ulaşmıştır.


3 Seviyeli Eğitim Modeli

SINIFTA simülasyonu, üç farklı seviyeden oluşan bir eğitim modeline sahiptir. İlk seviye, yapay zeka tarafından kontrol edilen öğrencilerden oluşan ve öğretmenin tek başına kullanabileceği sanal sınıf aşamasıdır. Bu aşamada, öğretmen sınıftaki öğrenci profiline uygun ders anlatma metodu seçerek istenmeyen davranışlarla baş etmeye çalışır. Öğretmenin performansı, simülasyon tarafından ölçülür, tarihçesi ile birlikte değerlendirilmek üzere sunucuya aktarılır.

İkinci seviye, birden çok öğretmenin simülasyona aynı anda bağlanması ile gerçekleştirilen eğitim aşamasıdır. Bu aşamada, sınıftaki öğrenciler eğitimi vermekte olan öğretmenler tarafından avatar olarak kullanılır ve gerçek zamanlı sınıf ortamı yaratılır. Bu aşamada, eğitim alan öğretmenin performansı mentor öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir.

İlk iki seviyede başarısız bulunan öğretmenler, üçüncü seviye eğitime katılırlar. . Bu seviyede öğretmenler fiziksel olarak da kendilerini sınıfta hissettirecek perde düzeneğine sahip bilgisayar destekli yapay gerçeklik ortamında (CAVE) eğitim alır. Mentor öğretmenler rehberliğinde verilen anlık geri beslemeler ile öğretmenler bilgilerini pekiştirir.

Dünyada sayıca az olan eğitimci eğitimi odaklı simülasyonlar arasında SINIFTA, üç seviyeli modeliyle tektir.

500x500