Yayınlarımız

Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2018 DOĞAN, D; YİĞİT, F. M; ALIR, A; FİDAN, A; TÜZÜN, H.

 

Çalışma, “Sınıf Yönetimi” ve “Öğretim Tasarımı” dersi kapsamında “Sınıfta” üç-boyutlu öğretmen eğitimi simülasyonu kullanan öğretmen adaylarının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Öğretmen adayları, “Sınıfta” ile ders planı hazırlama, sınıf düzeni oluşturma, zaman yönetimi, öğrenci sayısına göre sınıf kontrolü, istenmeyen davranışlara yönelik strateji geliştirme gibi durumlar hakkında farkındalıklarının arttığını ve yazılımın mesleki gelişim süreçlerinde yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları “Sınıfta” öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımının kolay olduğunu ve simülasyonun otantik bir sınıf ortamını deneyimleme fırsatı sunduğunu belirtmiştir.

Sanal Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Sosyal Öğrenme Teorisi Dahil Edilmiş Belief Desire Intention Modeliyle Modellenmesi
2015 KÖKNAR, C.

Ciddi oyun türü, kullanıcıyı yalnızca eğlendirmeyi hedeflemez. Ciddi oyun, tasarlanma amacına uygun şekilde kullanıcının gerekli becerileri kazanmasını amaçlar. Bilgisayar oyunlarının geliştirilmeye başlanmasından yıllar önce dahi siyaset ve askeri alanlarda tahta üzerinde oynanan oyunlar ve kart oyunları aktif olarak kullanılmıştır. Günümüzde ciddi oyunlar, bilgisayarda oynanan ve kişiyi istenilen alan üzerinde eğitmek için kullanılan zihinsel bir mücadele olarak düşünülebilir. Bu alanlara savunma sanayi, eğitim, bilimsel araştırma, sağlık, acil durum yönetimi, şehir planlaması, mühendislik ve politika örnek verilebilir. Bu yayında Unity oyun motoru kullanılarak öğretmenler için bir sınıf yönetim oyununun geliştirilmesi anlatılmaktadır.

                                                                                 

Öğrenci Öğretmenlere Sınıfı Kontrol Altına Almayı Öğreten Ciddi Bir Oyun
2015 DENGHAN, S. 

Ciddi oyunlara olan rağbetin artması birçok oyun tasarımcısının dikkatini çekmekte ve onları eğitim alanında çalışmalar yapmak üzere teşvik etmektedir. Bu bağlamda, etkin bir ciddi oyun tasarımı yapabilmek, alanda yer edinmenin ön koşulu haline gelmektedir. Bu da demek oluyor ki, başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için oyun tasarım elementlerinin yanı sıra eğitsel bileşenlere de eşit oranda önem vermek gerekmektedir. Diğer bir yandan, eğitsel simülasyonlara sınırlı sayıda oyun elementleri eklemek de başarılı bir ciddi oyun tasarlamak için yeterli olmayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda eğitsel bileşenlere ve oyun tasarım elementlerine eşit oranda önem veren kapsamlı bir ciddi oyun metodolojisine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bu yayın ciddi oyun tasarımı kapsamında ontoloji temelli bir metodoloji önermektedir.

                                                                                    

Sanal Bir Sınıfta Öğrenci Davranışlarının Belief Desire Intention Modeline göre Modellenmesi
2014 CANBAZOĞLU, E.

 

Üstlenici ve davranış modellenmesi, bilgisayar oyunlarının ve sanal ortamların gerçekçi ve çekici olmasını sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. Üstlenici ve davranış modellemesi ayrıca, gerçek dünya eğitimlerine yakın bir verimde ve ondan daha az maliyetli olacak şekilde, insanları sanal etkileşimli ortamlarda eğitmek üzere dizayn edilmiş ciddi oyunlarda da kullanılabilir. Belief Desire Intention (BDI) modeli, akıllı üstleniciler yaratmak için kullanılan bir yazılım modelidir. Bu yayında gerçek dünya olaylarıyla karşılaşmadan önce kendilerini eğitmek isteyen insanların kullanabileceği, akıllı üstleniciler ile dolu etkileşimli bir sanal çevrenin BDI modeli kullanılarak geliştirilmesi açıklanmaktadır.